Lajm i rëndësishëm nga Ambasada Gjermane: Ndryshon procedura e lënies së takimit në ambasadë

Ambasada Gjermane Tiranë njoftuar rregullat e reja për persona që aplikojnë për një takim për intervistë me qëllim punësimin në shtetin gjerman.

“Personat e interesuar do të kenë mundësinë që nga data 1 dhjetor në orën 09.00 deri më 17 dhjetor në orën 12.00, nëpërmjet sistemit online të caktimit të orareve të aplikimit të ambasadës të shprehin interesin e tyre për procedurën e shortit.

Mes të gjitha kërkesave të regjistruara përmes një shorti kompjuterik do të përzgjidhet, se kush do të marrë një orar aplikimi për periudhën janar deri fillim shkurti 2022. Procedura e shortit do të realizohet secilën herë në Ministrinë e Jashtme Federale në Berlin nën mbikëqyrjen e disa personave”, thuhet në njoftimin e ambasadës.

Njoftimi i plotë:

🇦🇱 | Të reja në Rregulloren për Ballkanin Perëndimor: Ndryshim në procedurën e caktimit të takimeve ❗

Për shkak të kërkesës tejet të lartë për orare aplikimi për vizë me qëllim punësimin sipas Rregullores për Ballkanin Perëndimor, e cila e tejkalon ndjeshëm numrin e orareve që mund të vihen në dispozicion, dhe me qëllim sigurimin e mundësive të barabarta për një orar aplikimi, që prej dhjetorit 2021 këto orare do të caktohen përmes një procedure të përmuajshme shorti.
Personat e interesuar do të kenë mundësinë që nga data 1 dhjetor në orën 09.00 deri më 17 dhjetor në orën 12.00, nëpërmjet sistemit online të caktimit të orareve të aplikimit të ambasadës të shprehin interesin e tyre për procedurën e shortit.

Mes të gjitha kërkesave të regjistruara përmes një shorti kompjuterik do të përzgjidhet, se kush do të marrë një orar aplikimi për periudhen janar deri fillim shkurti 2022. Procedura e shortit do të realizohet secilën herë në Ministrinë e Jashme Federale në Berlin nën mbikqyrjen e disa personave.

Lutemi të regjistroheni vetë dhe me qetësi për procedurën e shortit dhe bëni shumë kujdes në hedhjen korrekte të të dhënave tuaja.

❗ Informacione të rëndësishme:

🔺 Regjistrimet e shumëfishta përjashtohen.
🔺 Ndryshimi i mëvonshëm i të dhënave të regjistruara është i pamundur.
🔺 Kalimi i orarit të aplikimit tek një person tjetër nuk lejohet.
🔺 Regjistrimi i mëhershëm nuk ka përparësi kundrejt një regjistrimi të mëvonshëm.
🔺 Angazhimi i palëve të treta (p.sh. agjensive) nuk është i nevojshëm dhe nuk sjell asnjë përparësi.

Ambasada nuk cakton takime esktra, ndaj ju lutemi të hiqni dorë nga kërkesa të këtij lloji.
ℹ️ I Informacione të mëtejshme do të publikohen pas pak kohësh në faqen tonë të internetit. 👉 https://bit.ly/3HYUMyA

🇩🇪 | Neuigkeiten zur Westbalkanregelung: Geändertes Verfahren zur Terminvergabe ❗

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Antragsterminen zwecks Arbeitsaufnahme nach der Westbalkanregelung, welche die zur Verfügung stehenden Termine bei weitem übersteigt und um für Chancengleichheit bei der Bewerbung auf einen Termin zu sorgen, werden ab Dezember 2021 diese Termine monatlich in einem Losverfahren vergeben.

Interessierte Personen können zwischen 1. Dezember, 14:00 Uhr und 17. Dezember, 12:00 Uhr über das Online-Terminsystem der Botschaft für das Losverfahren ihr Interesse bekunden. Unter allen Registrierungen wird per computergesteuertem Zufallsgenerator in einem Losverfahren ausgewählt, wer im Zeitraum Januar bis Anfang Februar 2022 einen Antragstermin erhält. Das Losverfahren wird jeweils im Auswärtigen Amt in Berlin unter Aufsicht mehrerer Personen durchgeführt.

Bitte registrieren Sie sich in Ruhe selbst für das Verfahren und achten Sie unbedingt auf die korrekte Eingabe Ihrer Daten.

❗ Wichtige Hinweise:

🔺 Mehrfachregistrierungen sind ausgeschlossen.
🔺 Die nachträgliche Änderung der zur Registrierung eingegebenen Daten ist nicht möglich.
🔺 Die Weitergabe des Termins an eine andere Person ist nicht gestattet.
🔺 Eine frühe Registrierung hat daher keinen Vorteil gegenüber einer späteren Registrierung.
🔺 Die Einschaltung von Dritten (z.B. einer Agentur) ist nicht notwendig und bringt keinen Vorteil.
🔺 Die Botschaft vergibt keine Sondertermine, bitte sehen Sie daher von entsprechenden Anfragen ab.

ℹ️ I Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite 👉 https://bit.ly/3HUUybM

Rreth alb ko